Shout!

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ข่าวกอซซิป

หรือข่่าวฉาวของวงการสาธารณะ(ไม่ได้จำกัดวงอยู่

เพียงวงการบันเทิงหรือวงการเมือง)ถึงได้เป็นที่จับ

ตามองอย่างใจจดใจจ่อของประชาชนยิ่งนักและยิ่ง

ข่าวยิ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็ยิ่งเป็นที่สนใจ ซึ่ง

การควบคุมสื่อสมัยนี้ ผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมา

เลยว่าทำได้ไม่ดีเลย นักการสื่อสารมวลชนจึงได้

เหิมเกริมกระพือข่าวที่สนองความต้องการของประชาชน

หนักขึ้นทุกที โดยมิได้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของ

ผู้อื่น พูดกันง่ายๆว่า "กูจะลงข่าวซะอย่าง มึงกล้าฟ้อง

ศาลก็ทำไป เพราะถ้าข่าวที่กูลงมันเป็นจริงคนที่เสีย

ก็คือมึงอยู่ดี" กรณีแบบนี้ถือเป็นการข่มขู่ แม้ไม่มีการ

พูดอย่างชัดเจนแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า คุณสู้กับ

นักข่าวไม่ได้หรอก การข่มขู่เช่นนี้ รู้สึกคุ้นๆไหมครับ?

มันก็เหมือนว่าเราถูกข่มขืนโดย และคนที่ข่มขืนเราก็

ขู่เราให้ไม่กล้าไปแจ้งความเอาเรื่อง เพราะมันจะทำ

ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของเราและวงศ์ตระกูล นักสื่อ

สารมวลชนที่ไร้จรรยาบรรณเช่นนี้ก็เปรียบเสมือนโจร

ข่มขืนที่มาหยามหมิ่นศักดิ์ศรีของเราและข่มขู่นั่นแหละ

และหากมีใครกล้าพอที่จะก้าวไปฟ้องร้อง พวกมันก็จะ

อ้างสิทธิของนักสื่อสารมวลชนว่าคุณนั่นแหละเป็น

คนปิดกั้นสื่อ

 

แล้วอะไรคือความเป็นกลางกันล่ะ? ถ้าสื่อไม่ลงข่าวฉาว

ของคนๆหนึ่งเขาก็อาจรู้สึกว่าคนๆนี้อาจจะไปทำเรื่องที่

เป็นภัยต่อสังคมได้ในอนาคต นั่นก็ถูกของเขาครับ ผู้ที่

ตกเป็นเหยื่อคมปากกา ก็อ้างว่านั่นเป็นสิทธิส่วนบุคคล

ของเขาที่ไม่ควรมีใครมาเหยียบย่ำ และการกระทำที่คุก

คามสิทธิของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ชอบธรรมโดยกฏหมาย

แล้วหรือ? จากคำพูดของคุณสินจัย เปล่งพานิชที่ได้ให้

สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสารดิฉันเธอกล่าวว่า ในอดีตนั้นหาก

มีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวดารานั้นทางสื่อจะติดต่อมายังดารา

โดยตรงเพื่อขออนุญาตดารา หรือ บางทีก็ช่วยหาทางระงับ

ไม่ให้ข่าวมันกระพือออกไปในทางเสื่อมเสีย นั่นคือวิถีของ

การท้อยทีท้อยอาศัยของคนในยุคอดีต แต่สำหรับสื่อรุ่นใหม่

นี้ได้พัฒนากันข้ามหน้าข้ามตามากครับ อุปมาเหมือนกับ

เวลาเขาอยากกินอะไรที่ไม่ใช่ของตนเองก็หยิบฉวยเอามา

สวาปามได้ตามสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตหรือ

จ่ายเงิน แล้วเหมือนอะไรละครับ "โจร" อีกแล้ว

 

เหล่าพฤติกรรมเหล่านี้

หากมีมูลนิธิที่ช่วยดูแลสิทธิและประโยชน์ของเด็กและสตรี

แล้ว ก็เป็นการดีที่จะมีมูลนิธิที่ช่วยดูแลเรื่องข้อกฏหมายที่

เกิดจากการพาดพิงของสื่อ เพื่อเป็นการป้อนยาขมให้กับ

สื่อมวลชนที่ประพฤติตนเยี่ยงโจร กันเสียบ้างเพื่อเป็นการ

สร้างความยำเกรงแก่สื่อ(เชือดไก่ให้ลิงดู) และให้สื่อมวลชน

ที่เหลืออยู่รู้จักการนำเสนอข่าวที่อยู่ในกรอบกฏหมาย เพื่อ

ร่วมกันสร้างสรรค์ข่าวตามที่อาจารย์ของพวกคุณ สื่อมวลชน

ได้เคยพร่ำสอน

 

เหยื่อจากการคุกคามของสื่อบางคนนั้นสามารถพลิกวิกฤต

เป็นโอกาสได้ แต่ด้วยจิตใจอันเปราะบางของเมืองไทยและ

สภาพสังคมที่ไม่รู้จักการให้อภัยและก้าวเดินต่อไปโดยไม่

เหลียวหลังกลับไปมองอดีตของบุคคลอื่นๆ พร้อมจะรุมหยาม

เหยียบศักดิ์ศรีและประณามเหยื่อเหล่านั้นล่ะ? บางคนถึงกับ

ดับอาชีพตนเองบางคนถึงกับเสียตำแหน่งหน้าที่และรายได้

ที่ตนเคยมี เพียงแค่มีคลิปวีดีโอที่เกิดจากอารมณ์และความ

คึกคะนองชั่ววูบ ซึ่งมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนอื่นเขาก็มีคลิป

หลุดเหมือนกันเพียงแต่ขายไม่ออกเท่าของดารา การให้ความ

สำคัญกับดาราเป็นพิเศษมันก็ดีครับ แต่ขอให้พึงระลึกไว้อย่าง

หนึ่งว่าดาราหรือคนดังทั้งหลายเองก็เป็นมนุษย์เหมือนเรา

มีความรัก โลภ โกรธ หลง และ "ทำผิด" ได้เหมือนกันนะ

edit @ 24 Nov 2008 00:55:01 by NAMELESS : Partnership with no name

Comment

Comment:

Tweet

กรณีถ้าเรามีญาติลงข่าวตามสื่อสาธารณะ เราซึ่งได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ขอระงับการออกสื่อไหมคะ? ขอบคุณค่ะ

#1 By haha (202.28.45.1) on 2011-03-02 19:45